Gyors, hatékony Angol nyelvoktatás az egyedülálló Callan-módszerrel

Általános Angol nyelvi képzés

Az általános Callan angol nyelvi képzés 12 modulon (szinten) keresztül juttatja el a hallgatót a kezdőtől a haladó szintig.

 

Milyen szintű tudást lehet elérni az adott szinteken?

 

Az 1. És 2. szintek a kezdő szintek, ami kezdő, valamint újrakezdő nyelvtanulóknak ajánlott. Ez adja meg a nyelvtanulás alapjait, amire aztán a későbbiek során a fejlődés építhető. Ezeken a szinteken tanulja meg a hallgató az alapvető szavakat, egyszerű mondatszerkezeteket, az egyszerű jelenidőt, a folyamatos jelenidőt, a személyes névmásokat, valamint számos nélkülözhetetlen alap kifejezést.

 

 

A 3. És 4. szint viszi tovább a hallgatót az alap szinttől a középszint elejéig. A hallgató tovább bővíti a szókincsét, valamint megtanul olyan szerkezeteket, ami tovább fejleszti a kommunikációs készségét. Összehasonlító kifejezések, az egyszerű múlt idő, a befejezett jelenidő, a jövő idő különböző formái, valamint feltételes szerkezetek tartoznak ezen szintek témakörébe.

 

 

Az 5. És 6. szint eljuttatja a hallgatót a középfokú szintre. A 6. Szint végére a hallgató megismeri azon nyelvtani szerkezeteket, amit egy B1 szintű nyelvvizsgán már ismerni kell.

 

 

 

A 7. És 8. szinten folytatódik a középfokú ismeretek bővítése, az eddig megszerzett nyelvtudásra alapozva. Az 5. És 6. szintjétől eltérően, ahol a nyelvtan egy szélesebb témakörével ismerkedik meg a hallgató, ezen szinteken egy-egy rész alaposabb ismerete következik, úgy mint a vonatkozó mellékmondatok, valamint hogyan és mikor használjuk a “wish” kifejezést pontosan. A 7. És 8. szint szintén tartalmaz gyakran használt Angol idiómákat.

 

A 9. És 10. szinten a hallgatók szókincse tovább bővül, valamint az angol nyelv kifinomultabb használatával ismerkednek meg, mint például, hogyan használjuk a “will” és “would” szavakat amikor szokásokról beszélünk vagy, hogy mi a különbség az “it’s time for me to do…” és az “It’s time I did” kifejezések között. A 10. Szint végére a hallgató megfelelő szókinccsel, valamint nyelvtani ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy egy (CEFR) B2 szintű nyelvvizsgára felkészüljön.

 

A 11. És 12. szint a Callan módszer haladó szintje. Az ezen a szinten tanult szavak és kifejezések megfelelőek ahhoz, hogy a hallgató felkészüljön egy C1 szintű nyelvvizsgához. A könyvek tartalmaznak haladó szintű nyelvtani formákat, amik szükségesek lehetnek egy EFL nyelvvizsgához. Ezen túlmenően, a hallgatók gyakorolják a már megismert jellemző szókapcsolatokat, valamint megtanulnak újabbakat. A hallgatók útmutatást kapnak az angol nyelvvizsgákon, valamint a mindennapi életben jellemzően használt írásos feladatokról is (pl. hivatalos és nem hivatalos levélírás).

 

Megszerzett tudásszint felmérése

Minden elvégzett modul után a hallgatók egy modulzáró tesztet töltenek ki, amiben felmérik a megszerzett tudásszintjüket.

 A teszt kiértékelése az oktató által történik.

 A sikeresen elvégzett modulról az oktató részvételi oklevelet állít ki.

 

Hogyan lehet jelentkezni a képzésre?

Minden esetben egy ingyenes konzultáció előzi meg a beiratkozást, ahol az oktató megismerteti a Callan-módszer lényegét és a tanórák menetét. Ezután következik egy nyelvi szintfelmérő, ahol a hallgató-jelölt különböző szintű kérdéseket kap szóban, és a válaszait értékelve kerül meghatározásra, hogy milyen nyelvi szinten van éppen, és melyik szinten ajánlott megkezdenie az angol nyelvi képzést.

Lehetőség van csoportos, valamint egyéni képzésre is. Ennek részleteiről érdeklődjön a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken.

 

Hogyan lehet megvásárolni a tankönyveket?

A Callan tankönyveket csak a Callan Method Organization UK által regisztrált oktatón, vagy nyelviskolán keresztül lehet megvásárolni. Minden modulhoz (szinthez) egy tankönyv tartozik, amit vagy nyomtatott, vagy e-könyv formában tud a hallgató megvásárolni.​

 

Amennyiben kérdése van, kérjük előbb látogassa meg a Kérdések és Válaszok oldalt. Amennyiben nem talál választ a kérdésére az oldalon, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot és igyekszünk megválaszolni minden, a képzéssel kapcsolatos kérdést.

 

Ingyenes bemutató és szintfelmérő

Ismerje meg a Callan-módszert és mérje fel saját nyelvtudását ingyen!

Klikkeljen az alábbi gombra és jelentkezzen most!